Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Connect Database
::: Login :::      Username   Password :::Sign up:::

                                   

 

        บริษัท เอชบีซี โพรดักซ์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่องวันที่ 25 สิงหาคม 2540 บริษัทฯเป็นผู้นำทางด้านการผลิตและส่งออก 100% ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติระงับกลิ่นกาย คริสตัล เฟรช ด้วยกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน ทำให้ผลิตภัณฑ์ คริสตัล เฟรช มีคุณภาพ และได้รับการยอมรับจากนานาประเทศทั่วโลก

กิจกรรมช่วยเหลือสังคม
บริษัท เอชบีซี โพรดักซ์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตและสวัสดิการของพนักงาน โดยการรณรงค์และต่อต้านยาเสพติดภายในโรงงาน จึงทำให้บริษัทฯได้รับรางวัลสถานประกอบการเข้มแข็ง ตามนโยบายโครงการโรงงานสีขาว เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2546 โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

นอกจากนั้นบริษัทฯได้ดำเนินการจัดให้มีการตรวจสุขภาพของพนักงานเป็นประจำทุกปี การมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของพนักงาน สวัสดิการประกันชีวิต ประกันสังคม การจัดอบรมให้ความรู้กับพนักงาน การจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมนอกสถานที่ เช่น การจัดกิจกรรมเที่ยวนอกสถานที่ การจัดกิจกรรมบ้านพักคนชราบ้านบางแค กีฬาสีสัมพันธ์ ฯลฯ และสิ่งนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่บริษัท เอชบีซี โพรดักซ์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยตลอด 19 ปีที่ผ่านมา

 

        

กิจกรรมแอโรบิค HBC
พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการโรงงานสีขาว
กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันบ้านพักคนชรา
กิจกรรม HBC สวมหมวกนิรภัย 100%
   
อบรมความปลอดภัยสำหรับลูกจ้าง
กิจกรรมการปฐมพยาบาล และช่วยชีวิตเบื้องต้น
   
การแข่งขันฟุตบอล ทีม HBC
กิจกรรมปีแห่งความปลอดภัย
   
สอบวัดมาตรฐานฝีมือแรงงาน
กิจกรรมเข้าพรรษา
   
   
อบรมซ้อมดับเพลิงและอพยบหนีไฟ
อบรมความปลอดภัย
   
   
กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี
กิจกรรมกีฬาสี
   
   
ตรวจสุขภาพประจำปี
แจกทุนการศึกษาบุตร
   
   
บวชพนักงานประจำปี
กิจกรรมปีใหม่
   
   


-------------------------------------------------------------------------


 


 ***ขณะนี้ บริษัท เอชบีซี โพรดักซ์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด เปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั้งในและนอกประเทศสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่*** โทร:02-8021281-2   แฟกซ์:02-8022214   อีเมล์ info@deothai.com

@2014 HBC Products Industrie Ltd.
182 Santhonburi Road, Bang-Wha, Pasicharoen Bangkok 10160
Tel : (662)802-1281-2 Fax : (662)802-2214
Email : info@deothai.com

Line ID : crystalfresh
facebook.com/CrystalFresh.HBC
twitter.com/CrystalFresh1